بک لینک گرفتن از سایتهای کوتاه کننده لینک و تاثیر در سئو

 • بک لینک گرفتن از سایتهای کوتاه کننده لینک و تاثیر در سئو

  یکی از روش های بک لینک گرفتن در حوزه سئو یا بهینه سازی سایت برای موتور جستجوی گوگل، استفاده از سایتهای کوتاه کننده لینک است. اما سوال این است که تاثیر این نوع بک لینک در سئو چیست؟ تاثیر آن در رتبه سایت مثبت است یا بالعکس منفی خواهد بود؟ جواب به این سوال البته نیاز به کمی تعمق دارد؟

  در واقع می توان گفت که بک لینک گرفتن از سایتهای کوتاه کننده لینک هم می تواند به رتبه سایت در گوگل کمک کند و هم می تواند با شرایطی تاثیر منفی داشته باشد.

  کلید اصلی در این مسئله نحوه ریدایرکت کردن سایت کوتاه کننده لینک است. چنانچه این قبیل سایتها از ریدایرکت 301 استفاده نمایند می شود گفت که بک لینک گرفتن از سایتها تاثیر مثبتی بر روی رتبه در گوگل خواهد داشت. اگر این قبیل سایتها بدون تاخیر در زمان به سایت مقصد هدایت شوند و فاقد تبلیغات باشند تاثیر مثبت آن بر روی سئو آشکار خواهد شد.

  پس به طور قطع می توان گفت که چنانچه سایت کوتاه کننده لینک سایت مقصد را به روش 301 ریدایرکت نماید و مدت زمان انتقال بالا باشد، بک لینک از سایت کوتاه کننده لینک هیچ تاثیر منفی بر روی سئوی سایت مقصد نخواهد داشت.

  https://fa2.ir/335/%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%84%db%8c/